page_banner

Mänskliga resurser

Affärsassistent
Affärsövervakning
Affärsassistent

Kandidatexamen och högre
Ansvarig på jobbet :
1 、 Talad engelska och läsning och skrivning kan vara fullt kvalificerade för utrikeshandeln, engelska nivå 6 föredras
2、0-2 års arbetserfarenhet, färska akademiker föredras

Affärsövervakning

Kandidatexamen och högre
Ansvarig på jobbet :
1, Talad engelska och läsning och skrivning kan vara fullt kvalificerade för utrikeshandeln
2、3-4 års arbetserfarenhet